Terminy płatności składek ZUS

 

Jednym z najbardziej uciążliwych obowiązków prowadzenia działalności, jest opłacanie składek ZUS. Co miesiąc w wyznaczonych terminach w zależności czy zatrudniamy pracowników, czy też nie – każdy przedsiębiorca, jest zobowiązany do zapłaty składek.

Terminy:

Składki ZUS są płacone przez płatników w trzech podstawowych terminach:

do 5. dnia następnego miesiąca –jednostki i zakłady budżetowych oraz gospodarstwa pomocnicze;

do 10. dnia następnego miesiąca –osoby fizyczne, które opłacają składki wyłącznie za siebie;

do 15. dnia następnego miesiąca –pozostali podatnicy.

Termin płatności składek, a dzień wolny od pracy

Gdy termin obowiązujący płatnika wypada w weekend lub święto przepisy wskazują, że terminem płatności składek jest kolejny dzień roboczy przypadający po tym dniu wolnym.

Nieopłacenie składki ZUS w terminie

Od każdej nieterminowej płatności ZUS nalicza odsetki. Jeżeli nie przekroczą one kwoty 6,60 zł, to zostaną one anulowane i płatnik uiszcza płatność tylko za zaległe składki.

Wysokość ustawowych odsetek za opóźnienie wynosi 8% w stosunku rocznym.

Oprócz karnych odsetek podatkowych mogą wystąpić inne konsekwencje.
W przypadku ubezpieczenia chorobowego konsekwencją nieterminowości jest utrata prawa do zasiłku w czasie choroby. Ucieczką od tych konsekwencji jest jednak wystąpienie z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednak decyzja czy terminy zostaną przywrócone zależy od jego indywidualnej interpretacji.

Jeśli masz kłopot z terminowym płaceniem składek nasze biuro będzie Ci przypominać o terminach, a jeżeli zdarzy się poślizg w płatnościach dopełnimy wszelkich formalności, abyś nie miał żadnych problemów od strony ZUS-u.
Zapraszamy!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *