O urlopach słów kilka

Od stażu pracy zależy, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi.
20 dni – gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
26 dni – gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia oraz czas okres nauki.
Okres nauki ważny do stażu pracy
Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu pracownika, dolicza się następujące okresy nauki, które jednakowoż się nie sumują tj.:
-zasadnicza lub innej równorzędna szkoła zawodowa – 3 lata;
-średnia szkoła zawodowa – 5 lat;
-średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat;
-średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata;
-szkoła policealna – 6 lat;
Jeśli pracownik był zatrudniony i równocześnie uczył się, to do jego stażu pracy wlicza się okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka albo okres nauki. Wszystko zależy od tego, co oczywiście jest korzystniejsze dla pracownika.

VAT

Czy opłaca się być VAT-owcem?
Bycie płatnikiem VAT pozwala odliczać podatek VAT przy zakupach na cele firmowe.

Wskazane jest aby zarejestrować się jako płatnik Vat w przypadkach, gdy mamy możliwość odliczeń podatkowych, co obniża podatek należny o VAT z faktur za zakupy, koszty oraz inwestycje jak również jeżeli przedsiębiorca zamierza współpracować z innymi firmami będącymi płatnikami VAT.
Klient, który jest płatnikiem VAT chętniej nawiąże współpracę z firmą, która również wystawia faktury VAT aby móc odliczyć podatek.
Często zdarza się tak, że bycie płatnikiem podatku VAT, stanowi jeden z czynników decydujących o atrakcyjności w oczach kontrahenta.

Jeśli zamierzasz współpracować z klientami niebędący płatnikami VAT (osobami fizycznymi) lub też gdy firma prowadzona jest na bardzo niewielką skalę i rozlicza się w sposób uproszczony (ryczałt), rejestrowanie firmy do VAT jest niepotrzebne i niekorzystne.

Terminy płatności składek ZUS

 

Jednym z najbardziej uciążliwych obowiązków prowadzenia działalności, jest opłacanie składek ZUS. Co miesiąc w wyznaczonych terminach w zależności czy zatrudniamy pracowników, czy też nie – każdy przedsiębiorca, jest zobowiązany do zapłaty składek.

Terminy:

Składki ZUS są płacone przez płatników w trzech podstawowych terminach:

do 5. dnia następnego miesiąca –jednostki i zakłady budżetowych oraz gospodarstwa pomocnicze;

do 10. dnia następnego miesiąca –osoby fizyczne, które opłacają składki wyłącznie za siebie;

do 15. dnia następnego miesiąca –pozostali podatnicy.

Termin płatności składek, a dzień wolny od pracy

Gdy termin obowiązujący płatnika wypada w weekend lub święto przepisy wskazują, że terminem płatności składek jest kolejny dzień roboczy przypadający po tym dniu wolnym.

Nieopłacenie składki ZUS w terminie

Od każdej nieterminowej płatności ZUS nalicza odsetki. Jeżeli nie przekroczą one kwoty 6,60 zł, to zostaną one anulowane i płatnik uiszcza płatność tylko za zaległe składki.

Wysokość ustawowych odsetek za opóźnienie wynosi 8% w stosunku rocznym.

Oprócz karnych odsetek podatkowych mogą wystąpić inne konsekwencje.
W przypadku ubezpieczenia chorobowego konsekwencją nieterminowości jest utrata prawa do zasiłku w czasie choroby. Ucieczką od tych konsekwencji jest jednak wystąpienie z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednak decyzja czy terminy zostaną przywrócone zależy od jego indywidualnej interpretacji.

Jeśli masz kłopot z terminowym płaceniem składek nasze biuro będzie Ci przypominać o terminach, a jeżeli zdarzy się poślizg w płatnościach dopełnimy wszelkich formalności, abyś nie miał żadnych problemów od strony ZUS-u.
Zapraszamy!!!

Od zera do milionera – jak otworzyć działalność i nie zwariować

O pracy na własne konto marzy wiele ludzi, jednak nie każdy jest w stanie zdecydować się na ten krok.
Jesteś jednym z nich?
Masz wątpliwości???
Może nie wiesz od czego zacząć?

Pisz do nas!!!
Pomożemy Ci w formalnościach, wypełnimy wniosek CEIDG, załatwiamy sprawy w urzędzie skarbowym za Ciebie, oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Zapraszamy!!!